Popularni postovi

Cigareta ubija i skraćuje život

Cigareta ubija  i uništava i nas i one oko nas,evo šta cigareta sve radi uživo:

- Smrtnost raste s povećanjem potrošnje cigareta.
- Izuzetno visoka smrtnost češća je u onih osoba koje počinju s pušenjem u mlađim godinama nego u onih koji počinju kasnije.
- Smrtnost pušača cigareta srazmjerno je najveća u dobi od 45. do 54. godine.
- Smrtnost je veća u pušača koji udišu dim nego u onih koji ga ne udišu.


- Smrtnost je u pušača cigareta za 30 – 80 % veća nego u nepušača.
- Smrtnost je niža u pušača koji su prestali pušiti nego u onih koji su i dalje pušili.
- Smrtnost pušača cigara i lula manja je od pušača cigareta.
Što čovjek više puši, rizik po njegovo zdravstveno stanje je veći. Ako pušač puši 2 kutije cigareta dnevno, opasnost da umre od infarkta miokarda 2,5 puta je veća, a od raka pluća je 20 puta veća.

I tako ko ne vjeruje mora imati na umu ovo što je napisano a nikad nije kasno prestati pušiti, to jest prestati na vrijeme to je najbolje.Pušenje je štetno.


tags:cigareta ubija,pušači,raka pluća,

Nema komentara:

Objavi komentar